Waarom deconventioneren wij?

Tarieven met ingang 21 juni 2022, DECONVENTIE

Samenvatting:

• Vanaf 21 juni 2022 betaalt u 32 euro per sessie in de praktijk en 34 euro per sessie op huisbezoek (voor een courante of acute pathologie). Indien u een chronische pathologie (Fb of E) heeft betaalt u 30 euro per sessie in de praktijk en 32 euro per sessie op huisbezoek.

• Bij het 1e consult van een courante pathologie wordt eenmalig een terugbetaalde dossierkost van 7€ toegevoegd.
• Bij een E/Fb en Fa wordt respectievelijk per kalenderjaar en per goedkeuringsperiode eenmalig een terugbetaald verslag van 30,65€
toegevoegd.
• Terugbetaling afhankelijk van uw statuut --> vraag dit gerust eens na bij de ziekenbond
• Voor patiënten met een voorkeursregeling verandert er niets (xx1/xx1 op de mutualiteitsticker)
• Patiënten met het medico-plan blijven 70% terugbetaald worden --> vraag dit gerust na bij je ziekenbond
• Mensen met een maximumfactuur: zodra het maximum is bereikt, wordt het verhoogde remgeld volledig terugbetaald.

Waarom wij deconventioneren

Beste patiënten,
Conventie en deconventie. Het zijn misschien woorden waar je niet vaak bij stilstaat en er niet goed de betekenis van kent. Een geconventioneerd kinesitherapeut volgt de tarieven van het RIZIV: zij bepalen hoeveel er per sessie wordt aangerekend en hoeveel wordt terugbetaald. Een gedeconventioneerd kinesitherapeut volgt deze tarieven niét en kiest zelf hoeveel er per sessie wordt gevraagd. Na lang twijfelen hebben wij de knoop door gehakt om te deconventioneren, in samenspraak met onze andere collega’s in Wetteren en Massemen. Dit omwille van verschillende redenen.
Als eerste reden kunnen wij niet akkoord gaan met de opgelegde tarieven van het RIZIV voor het komende jaar. De tarieven die dit jaar worden voorgesteld, staan absoluut niet evenredig met de huidige indexatie. Na bijna 10 jaar zonder indexatie, waardoor de tarieven van de kinesitherapeuten de laatste jaren al zwaar ondermaats waren, wordt er dit jaar maar met 0,78 % geïndexeerd (en dit met een tarievencontract die 2 jaar geldig is).
Deze indexatie wordt ingezet in kleine veranderingen en heeft zelfs amper effect op de honoraria die uw kinesitherapeut ontvangt. Dit jaar is de algemene inflatie 8,31 %. Sedert 10 jaar is de inflatie algemeen zeer sterk toegenomen. Kan u zich voorstellen dat u nog steeds exact hetzelfde loon of pensioen ontvangt als 10 jaar geleden? U hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt, de ongeziene hoge inflatie zorgt voor hoge kosten. Toename in de prijs van brandstof, gas, elektriciteit, verbruiksgoederen, huur, onderhoud, … De kosten voor het uitbaten van een praktijk zijn dus ook sterk gestegen. Logisch gezien zou het honorarium met eenzelfde factor moeten stijgen om nog maar break-even te draaien.

Ten tweede kunnen wij niet akkoord gaan met de huidige discriminatie die er heerst rondom gedeconventioneerde kinesitherapeuten. Vele onder jullie beseffen misschien niet dat hun tandarts, huisarts, logopedist, … gedeconventioneerd is. Waarom? Omdat de terugbetaling bij deze medische beroepen gelijk blijft. Wanneer je als kinesist de keuze maakt om je te deconventioneren, verandert de terugbetaling van de patiënt. En dit vinden wij niet oké. ONZE patiënt wordt gestraft, terwijl dit niet het geval is bij andere (para)medische beroepen. Principieel willen wij dit aanvechten! Momenteel gaat er een petitie de ronde om deze discriminatie regel af te schaffen. De QR-code vind je hiernaast! Aarzel zeker niet deze te ondertekenen!
Ten derden wist u dat, volgens de conventie: (1) De tarieven per aandoening verschillen? Uw kinesitherapeut ontvangt dus een verschillend bedrag afhankelijk van uw aandoening. (2) Na een x-aantal behandelingen ontvangen bedragen lager liggen dan de andere sessies? Kent u iemand die, ook al werk je even hard, de ene dag of avond een lager loon ontvangt dan de andere dag? Onbegrijpelijk, maar blijkbaar logisch volgens de conventie.
Een laatste reden om te deconventioneren is eerder principieel. Als praktijk houden wij kwalitatieve zorg hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk onze kennis up-to-date te houden en doen dit dan ook door ons elk jaar bij te scholen en bepaalde specialisaties te behalen. Wanneer wij kijken naar onze collega’s in het buitenland of onze medische collega’s in België met lagere opleidingsgraad, is het verschil qua tarief enorm hoog… Daarom willen wij een signaal naar het RIZIV brengen! Als dit jaar 40% van de kinesitherapeuten deconventioneert, worden de tarieven herbekeken. Dat is ons streefdoel! Wij hopen op jullie begrip en als er vragen zijn: aarzel niet één van ons aan te spreken.

Hopelijk verklaart dit een beetje waar onze beroepsgroep van kinesitherapeuten mee zit en kadert dit voor u de verhoging van de tarieven. Wij hopen dat na 2022 ons beroep het respect en de waardering zal krijgen, die het verdient.

Bedankt voor uw begrip!

Francis, Julie, Lisa, Jannes, Elisa
Kinepraktijk Verlinde en Co