• 25 FEB 15
  Chirurgie

  Chirurgie

  Dr. Chris Matthys is een abdominaal chirurg in het AZ ST. Elisabeth te Zottegem. Naast algemene chirurgie ook specialisatie in obesitas chirurgie.

  Door de nauwe samenwerking tussen diëtiste, bewegingscoach en chirurg wordt uw probleem van overgewicht multidisciplinair aangepakt!

  We willen voor u een op maat gemaakte , op uw wensen gebaseerde, oplossing bieden voor uw probleem. Dit kan zowel niet-chirurgisch als chirurgisch of een combinatie van beiden.

  In een tweede luik staat het metabole , wat betrekking heeft op type 2 diabetes. Uit recente wetenschappelijke studies is immers gebleken dat een operatief ingrijpen een sterke verbetering en zelfs genezing teweegbrengt van diabetes type 2 bij mensen met overgewicht. Ook voor deze problematiek staat ons professioneel team ter uwer beschikking.

  Leden: Dr. Chris Matthys chirurg
  Lic. Francis Verlinden bewegingscoach(kine)
  Mevr. Astrid Janssens voedingsdeskundige

  Behandelingen:

  1. Niet -chirurgisch  plan:Na uw medische check-up (bij de arts) tijdens de eerste consultatie krijgt u begeleiding van een voedingsdeskundige (diëtiste) en bewegingscoach (kinesist).Het bewegingsprogramma omvat groepsessies van 4 à 6 personen met lotgenoten onder begeleiding. Hiervoor is deels tussenkomst van de mutualiteit.Uiteraard blijft uw behandelend arts en ook uw huisarts instaan voor de follow up samen met het team van begeleiders.
   Er is regelmatig multidisciplinair overleg met de begeleiders teneinde uw individuele resultaten te evalueren.
   Indien niet het gewenste resultaat bekomen wordt zal het plan worden bijgestuurd. In sommige gevallen zal dan een chirurgische oplossing voorgesteld worden.
  2. Chirurgisch plan :Indien u in aanmerking komt of u verkiest een chirurgische ingreep zal u dit plan doorlopen.Volledigheidshalve vermelden  we hier nog eens de criteria waaraan u moet voldoen om tussenkomst te genieten van de mutualiteit en hospitalisatieverzekering:BMI gelijk aan of meer dan 40BMI gelijk aan of meer dan 35 met een van de volgende:- Diabetes
   – Slaap-apnoesyndroom (vnl bij snurkers)
   – Hoge bloeddruk , niet medicamenteus te controleren
   – Heringreep na vroegere obesitaschirurgie.Overzicht van de chirurgische ingrepen:
   Voor uitgebreidere informatie:www.expertkliniekobesitas.com
   www.sezz.be/Obesitas-centrum/Home.aspx

   

  Raadplegingsuren Chris Matthys

   

  maagverkleiningen

  • Voor de osteopaat is het concept ‘gezondheid’ fundamenteel. Dit behelst niet alleen het afwezig zijn van symptomen, maar ook een evenwichtige functie en een staat van welzijn in harmonie met zijn omgeving.

  • Onze kinesitherapie praktijk; een unieke groep specialisten die samen de meest geschikte behandelmethode uitstippelen.

  • Informatie over onze diëtist en voedingsdeskundige, de werkwijze, de kosten, de terugbetalingen, kunt u op deze pagina terugvinden.

  • Door de nauwe samenwerking tussen diëtiste, bewegingscoach en chirurg wordt uw probleem van overgewicht multidisciplinair aangepakt!

Features

 • Informatie over onze diëtist en voedingsdeskundige, de werkwijze, de kosten, de terugbetalingen, kunt u op deze pagina terugvinden.