Temporomandibulaire kinesitherapie

Voor het behandelen van kaak- en aangezichtsgerelateerde klachten: heeft u last van klemmen, knarsen, spierpijnen in het aangezicht of hoofd, hebt u recentelijk een operatie van de kaken ondergaan, een orthodontiële ingreep die klachten veroorzaakt?

Temporomandibulaire disfuncties hun oorzaken kunnen in drie grote categorieën onderverdeeld worden:

  • Myofasciale problematiek: de meest voorkomende vorm geeft klachten in de spieren die instaan voor de kaakfuncties. Dit kan als gevolg van knarsen, klemmen, fibromyalgie en gaat vaak gepaard met pijn in de nek- en schouderspieren.
  • Klikken van het kaakgewricht: dit kan het gevolg zijn van een trauma of operatie van het kaakgewricht, een verplaatste discus of een verkeerdelijk gebruik van het kaakgewricht. Som gaat dit gepaard met klachten.
  • Artrose of arthritis: hier gaat het om degeneratieve veranderingen in het kaakgewricht. Deze vorm komt minder voor maar gaat gepaard met pijnopstoten die vaak samengaan met andere gewrichtsklachten. Hierbij kunnen crepitaties (zanderig gevoel) optreden maar is geruststelling en het verminderen van symptomen vaak voldoende.

Door middel van een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek achterhalen wij de oorzaak van uw kaakproblematiek. Daarna helpen wij u verder door middel van educatie met tips voor thuis, manuele technieken, spiertechnieken en thuisoefeningen.

Specialisatie: Julie De Coninck

Core stability training

Tijdens de stabilisatietraining, ook wel core-stability genoemd, zullen enerzijds de belangrijkste rompspieren getraind worden die ervoor zorgen dat er geen overbelastingsletsel kan optreden ter hoogte van de wervelzuil.

De oefeningen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede stabiliteit en spierevenwicht in het volledige lichaam.

Anderzijds zullen ook andere belangrijke spiergroepen getraind worden die bijdragen aan een goede stabiliteit en spierevenwicht in het volledige lichaam.

U kan hiervoor terecht bij onze therapeut: Julie De Coninck, Lisa Defoor, Francis Verlinde

Duizeligheid

Duizeligheid is een vaak voorkomende klacht. Ongeveer 5% van de totale bevolking krijgt hier op een bepaald moment mee te maken en stijgt met de leeftijd.

Er zijn heel wat zaken die voor duizeligheid of evenwichtsproblemen kunnen zorgen.Soms vindt de oorzaak zich in verplaatste kristallen in het binnenoor (bppv). Dit zorgt voor een verstoorde informatie naar de hersenen en leidt tot draaiduizeligheid en evenwichtsstoornissen. Helaas wordt dit vaak gemist en blijven mensen met klachten rondlopen. Het is een probleem dat soms vanzelf opgelost raakt maar vaak terugkeert. De aanpak hiervan is echter vrij eenvoudig. Andere oorzaken van evenwichtsstoornissen kan in een tekort aan houdingsgevoel zijn, een tekort aan spierkracht, nekproblematiek, enzoverder.

Duizeligheid is een vaak voorkomende klacht. Ongeveer 5% van de totale bevolking krijgt hier op een bepaald moment mee te maken en stijgt met de leeftijd.

Aan de hand van een specifiek onderzoek wordt nagegaan wat de oorzaak is van jouw klachten. In functie van de resultaten wordt er voor jou een specifiek behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit manuele therapie, een specifiek manoeuvre (Epply/Semont) of oefentherapie.

Specialisatie: Francis Verlinde, Julie De Coninck, Lisa Defoor

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten en heeft verschillende oorzaken. Gespannen nek- en halsspieren, een nekblokkade, whiplash, onaangepaste werkhouding, stress, migraine enz. kunnen aan de basis liggen. Na een uitgebreid onderzoek, stellen we een geïndividualiseerd behandelplan op dat kan bestaan uit manuele technieken, oefentherapie en/of thuisprogramma.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten..

U kan hiervoor terecht bij al onze collega’s.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Postnatale kinesitherapie
De postnatale kinesitherapie kan gestart worden 6 weken na de bevalling en bestrijkt gewoonlijk 9 tot 18 sessies met een frequentie van 1 à 2 keer per week. We zullen ons vooral richten op stabilisatieoefeningen voor de romp (buikspieroefeningen-rompcorset), bekkenbodemtraining en algemene conditietraining. Er zal steeds een aangepast individueel oefenschema opgesteld worden. Om hardnekkige zwangerschapskilo’s te bestrijden kan eventueel samengewerkt worden met onze diëtiste tijdens de periode van de postnatale kinesitherapie.

Prenatale kinesitherapie
Als nieuwe mama komen er heel wat veranderingen op je af: je gezin, hormonaal, mentaal, lichamelijk. Het is dan ook belangrijk om niet alleen goed voor je baby te zorgen, maar ook voor jezelf.
Tijdens je zwangerschap ondergaat je lichaam heel wat fysieke veranderingen door de aanwezigheid van jouw baby. Dit kan leiden tot verschillende ongemakken waarbij rug- en bekkenklachten het meest voorkomen. Aan de hand van oefentherapie en zachte manuele technieken, pakken wij deze klachten samen aan.
De bevalling van je baby is een natuurlijk proces. Vaak brengt dit wel ongerustheid en vragen met zich mee.
“Wat staat mij te wachten?”; “Hoe kan ik mij hier op voorbereiden?” en “Hoe kan mijn partner mij ondersteunen?”. Tijdens de prénatale sessies overlopen wij samen het volledige proces en hoe jij hier bewust mee kan omgaan. Ook jouw partner wordt hierbij betrokken. We overlopen hoe hij jou tijdens de arbeid en de bevalling het best kan helpen en ondersteunen.

Bekkenbodemtherapie
Voor bekkenbodemtherapie dmv biofeedback werken wij samen met kinesitherapie te laarne. Het kan zijn dat de bekkenbodemoefeningen niet zo vlot verlopen, of u last blijft hebben van verlies ondanks de oefeningen. Daarbij kan biofeedback u helpen om de controle over deze bekkenbodemspieren terug te winnen. Door deze samenwerking kunnen wij u voorzien van een volledige pre-en postnatale begeleiding. Voor de oefentherapie en educatie gaan wij samen aan de slag in onze praktijk.

U kan hiervoor terecht bij onze kinesitherapeut: Steffi De Rocker

Oedeemtherapie

Manuele lymfedrainage is een techniek waarbij de oedeemtherapeut probeert, door een zachte pompende beweging, de vochtopname door de lymfevaten te stimuleren en het functioneren van goede vaten te bevorderen.

Met specifieke handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid van het lymfevatensysteem geactiveerd en gestimuleerd wat de afvoermogelijkheden van lymfe doet vergroten. Hierdoor kan er meer lymfe worden afgevoerd.

Wanneer? Oedeem na trauma, na chirurgische ingrepen, oedeem door veneuze insufficiëntie (bv. zware benen, ontstekingen van neus-keel-oor (bv. sinusitis)), na amputatie (bv. mammectomie met uitname van de lymfeklieren t.h.v. de oksel), na varicectomie, …

De Lympha-Mat
De Lympha-Mat is een toestel dat dmv een opblaasbare mouw de vochtcirculatie in ons lichaam stimuleert. De mouw bestaat uit 12 compartimenten die beurtelings opblazen en weer ontspannen van distaal naar proximaal. Het toestel stimuleert, evenals de manuele lymfedrainage, de vochtafvoer in ons lichaam en kan dus als aanvullende therapie dienen.

U kan hierbij terecht bij onze therapeut: Steffi De Rocker

Blessurepreventie

Aan de hand van een uitgebreid oefenschema gaan we aan de slag en beperken we de kans op een letsel of herval na een blessure!

Een allesomvattende aanpak om jouw klachten te reduceren, prestaties te verbeteren en letsels te voorkomen. In de praktijk wordt gewerkt aan een revalidatieschema en wordt een thuisoefenprogramma opgesteld om maximale prestatiebevordering te bekomen.

Wij screenen naar de zwakke schakels en voorzien een geïndividualiseerd oefenprogramma om pijn of letsels te vermijden (en prestaties te verbeteren).

U kan hiervoor terecht bij Julie De Coninck, Lisa De Foor, Bart Messelis en Francis Verlinde.

Sportletsels

Sporten gaat soms gepaard met een letsel door trauma, overbelasting of mildere klachten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een spierscheur, kneuzing, peesontsteking, verrekking van ligamenten, disbalans tussen spieren enzoverder. Op welk niveau u ook sport, wij gaan samen aan het werk en streven naar een pijnvrije sporthervatting op basis van een geïndividualiseerd revalidatie-/ oefenprogramma.

Op welk niveau u ook sport, wij gaan samen aan het werk en streven naar een pijnvrije sporthervatting op basis van een geïndividualiseerd revalidatie-/ oefenprogramma.

Na een grondig onderzoek werken wij een gedetailleerd plan samen met u uit en luisteren hierbij naar eventuele adviezen van de arts. Alle bijdragende en hinderende factoren worden hierbij in acht genomen om op een veilige manier het sportveld terug te kunnen betreden.

U kan hiervoor terecht bij al onze collega’s.

Handrevalidatie

Onze handen zijn heel belangrijk in ons dagelijks leven. Ieder letsel zal enige vorm van beperking en ongemak met zich meebrengen. De bouw van onze handen is een meesterwerk van de natuur en is heel complex. Ze bestaan uit een groot aantal botstructuren, ligamenten, pezen, spieren en bloedvaten die samen 1 mooi samenwerkend geheel vormen.

Juist daarom is na een operatie of letsel een gespecialiseerde, correcte en persoonlijke revalidatie noodzakelijk.

Specialisatie Francis Verlinde, Julie De Coninck

Rug- en nekklachten

Nek en rugproblematiek is de tweede meest voorkomende klacht waarvoor mensen de arts of kinesitherapeut raadplegen. 60 tot 90% van de mensen ontwikkelt op een bepaald moment in het leven klachten ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

60 tot 90% van de mensen ontwikkelt op een bepaald moment in het leven klachten ter hoogte van de nek, borstkast of lage rug.

Deze klachten vinden hun oorsprong vaak in meerdere oorzaken: onaangepaste werkhouding, stress, repetitieve bewegingen, onvoldoende kracht en stabiliteit, spierspanning. Deze brengen verschillende klachten met zich mee: verminderde beweeglijkheid, een gevoel van blokkade, krachtsverlies, uitstralingspijn, vermoeidheid, enzoverder. Met andere woorden, rug- en nekklachten zijn complex en hebben nood aan een gespecialiseerde aanpak.

Door middel van een vragengesprek en onderzoek, gaan wij samen op zoek naar de mogelijke oorzaak van jouw klachten. Op basis van de resultaten, stellen we samen een behandelplan op. Dit kan bestaan uit manuele technieken, oefentherapie of een combinatie van beide.

Je kan hiervoor terecht bij al onze collega’s.